Rubriik: Uncategorized (Page 1 of 2)

Juurpõhjuse analüüs I – miks klient ei saa seda, mida tal vaja on?

Ma olen tänaseks 10 aastat aktiivsemalt olnud seotud tarkvara arendusprotsessidega nii teenuse tellija kui ka pakkuja poolel, seega mõtlesin vahelduseks sellest kirjutada. Täpsemalt oli mõte peegeldada minu tähelepanekuid selle kohta, miks klient tihti ikkagi ei saa tarkavaraarenduse projektidest seda, mida ta vajab. Oma tähelepanekuid plaanin teile tutvustada läbi Ishikawa või põhjus-tagajärg diagrammi.

Mis on Ishikawa diagramm?

“Kalasaba diagrammi (inglise k fishbone diagramm) tuntakse ka põhjus-tagajärg diagrammi nime all või siis selle looja Kaoru Ishikawa järgi Ishikawa diagrammi nime all. Antud diagrammi kasutatakse probleemi algpõhjuse väljaselgitamiseks. Algpõhjuseni jõudmiseks peab diagrammi joonistamise käigus läbi mõtlema kõik tegurid, mis selle probleemi esile võisid kutsuda.” https://tsenter.ee/kalasaba-diagrammide-kasutamine-probleemide-lahendamisel/

Minu poolt koostatud Ishikawa diagrammi (Joonis 1) probleemiks on küsimus “Miks klient ei saa seda, mis tal vaja on?” ning selle probleemi algpõhjuseid analüüsides olen tuginenud enda tähelepanekutele tarkavaraarenduse projektidest. Minu joonise algpõhjuste grupid on kohandatud vastavalt minu tähelepanekutele. Tavapäraselt võite internetist leida Ishikawa diagramme, milles on algpõhjused grupeeritud 6 suuremasse gruppi.

Joonis 1. Ishikawa diagrammil visualiseeritud algpõhjused

Joonisel viidatud algpõhjuste gruppe kirjutan lahti mitmes järjestikusest blogipostituses. Plaanisin küll seda teha ühe postitusega aga te poleks viitsinud seda siis lõpuni lugeda 🙂 Antud postituses tuleb siis juttu tehnoloogiast ja andmetest.

Tehnoloogia

Tehnoloogia on väga võimas vahend, misiganes tööprotsesside efektiivistamiseks või automatiseerimiseks. Aga seda peab oskama rakendada õigel kujul õigetes kohtades! Mida ma selle all mõtlen? Tehnoloogiat ei ole vaja rakendada lihtsalt sellepärast, et see on uus kuum trend või et keegi teine kusagil seda teeb. See toob kliendile kasu ikkagi siis ja ainult siis kui see haakub antud kliendi tööprotsessidega. Tehnoloogia rakendamise/juurutamisega seoses on minu algpõhjuste tähelepanekud olnud järgnevad:

  • Tarkvaraarenduse projektides pööratakse tihti liiga vähe tähelepanu arhitektuuri läbimõtlemisele ja paika panemisele. Ja siin on oluline arhitektuur mitte abstraksel tasandil, vaid juba seoses äriarhitektuuriga ja tööprotsessidega.
  • Tihti on arhitektuur planeeritud nii, et see ei haaku kliendi tööprotsessidega. See viitab sellele, et tehnoloogiline vaade ei ole kooskõlas äriliste vajadustega ning seda on planeeritud ärilistest vajadustest isoleerituna.
  • Üks peamine ootus arhitektidele on see, et nad on kursis erinevate tehnoloogiliste võimalustega ning oskavad neid sobitada ärilistest vajadustest lähtuvalt ka arhitektuuri. Selle tegemine eeldab arhitektilt oskust ja tahet mõista ärilisi vajadusi. Tundub elementaarne aga sellist oskust kohtab kahjuks vähe! Ma olen mainitud 10 aastase perioodi jooksul kohanud ainult kahte sellist arhitekti, kes seda on suutnud hästi teha.

Andmed

Väga hea viis tööprotsesside efektiivistamiseks on elimineerida tööprotsessidest kasutaja sellised manuaalsed tegevused, millega saab väga edukalt hakkama masin/tehnoloogia. Andmete liigutamine ühest allikast teise, andmete kokku kombineerimine ja omavaheline rikastamine on näited sellistest tegevustest, mida saab misiganes tööprotsessides teha väga edukalt tehnoloogia kaasabil. Andmetega seoses on minu algpõhjuste tähelepanekud olnud järgnevad:

  • Tarkvaraarenduse projektides pööratakse üldiselt väga vähe tähelepanu andmetele ja justnimelt sellele poolele, kuidas kusagil kogutavad andmed saavad säästa mõnes teises tööprotsessis osalevate inimeste tööaega ning millist kasu/väärtust andmed konkreetsele tööprotsessile annavad.
  • Kuna ei tajuta andmete väärtus tööprotsesside efektiivistamisel, siis tihti ei planeerita ka tarkvaraarenduse projektidesse andmete analüüsimisega seotud tegevusi. Uute IT süsteemide arendamisel jääb vajaka andmete analüüsi vaade – ei analüüsita, mis andmeid mingi tööprotsess vajab, mis kujul ta neid andmeid vajab, millistest allikatest need andmed saadakse jne.
  • Väga tavapärane on see, et arendustele eelnevates äri- või eelanalüüsides reastatakse terve hulk erinevaid liidetusi teiste süsteemidega, mida on vaja projektis realiseerida, ilma endale selgeks tegemata, kas antud allikad sisaldavad ikkagi neid andmeid, mida tööprotsessides on vaja.

Minu joonistatud Ishikawa diagrammilt saate juba märksõnade näol vihjeid, millistele algpõhjustele oma järgmistes blogipostitustes keskendun. Senikaua aga proovige ise ka mõne probleemi kohta koostada Ishikawa diagrammi 🙂

NB! Ishikawa diagramm on väga hea töövahend misiganes muudes tööprotsessides esinevate probleemide algpõhjuste väljaselgitamiseks!

Kui sind kõnetavad teemad, mida oma blogis kajastan, siis võta minuga julgelt ühendust!

Miks on oluline kaasata kõiki seotud osapooli äriprotsesside kaardistamisse?

People change management is a core essential of successful BPM, and an area that must be focused upon throughout the entire BPM activity

John Jeston, Business Process Management

Väga tihti puutun kokku sellega, et äriprotsesse kaardistatakse isolatsioonis st. ei kaasata kõiki antud äriprotsessiga seotud osapooli ning teatud tegevuste modelleerimiseks eeldatakse, et midagi toimib just nii. Analüütikute seas on väga levinud järgnev ütlus – “Eeldamine on kõigi arusaamatuste ema”. See ütlus kehtib väga hästi ka äriprotsesside kaardistamise kohta. Antud postituses toon välja põhilised argumendid selle kohta, miks on oluline äriprotsesside kaardistamisel kaasata seotud osapooli.

Kaasamine on vajalik selleks, et inimesi “pardale” saada

Äriprotsesside kaardistamise algatused/projektid võivad tuua ettevõttes/asutuses kaasa väga suurt vastuseisu. Ja seda sellepärast, et töötajad ei saa aru, miks seda kaardistust vaja on ja kuidas see hakkab nende tuleviku tööülesandeid mõjutama. Teadmatus omakorda tekitab inimestes alateadlikke hirme ning selle pinnalt tekibki vastuseis.

Siin on esimeseks soovituseks see, et tuleb oma asutuse/ettevõtte töötajatele selgelt ja ausalt kommunikeerida, mis eesmärgil äriprotsesse kaardistatakse ning kas ja kuidas see hakkab tulevikus nende tööd mõjutama. Tavaliselt võib selline kaardistus ja tuleviku äriprotsesside disainimine kaasa tuua muudatusi töötajate tööülesannetest või vajadust uusi oskusi omandada. Kõik sellised nüanssid tuleks töötajatele kindlasti kommunikeerida, siis nad teavad, mida oodata. Lõppude lõpuks on igal töötajal vaja aru saada, mida ta võidab või kaotab antud äriprotsesside kaardistusega.

Äriprotsesside kaardistamise projekti alguses on kommunikatsioon oluline ka selleks, et meelestada töötajaid koostööle. Oluline on siin see, et nimetatud kommunikatsioon tuleks ettevõtte/asutuse juhi poolt. See annab töötajatele signaali, et antud kaardistus on ka juhi jaoks oluline ning nad saavad aru, et kui aitavad projektil õnnestuda, toob see mingit kasu ka ettevõtte/asutuse jaoks.

Kaasamine on üks viis sõlmida kokkuleppeid

Kõige suurem viga, mida tehakse äriprotsesside kaardistamisel on see, et antud äriprotsessiga seotud osapooltelt ei küsita sisendit. Millegipärast arvatakse end teadvat, kuidas teised inimesed tööd teevad ja millised probleemid neil hetke äriprotsessis esinevad. Seda tehakse ilmselt aja säästmiseks või selleks, et saaks kiiresti kaardistamise projektiga edasi liikuda. Sest kui tegemist on suurte ja keeruliste äriprotsessidega, siis võib neid kaasamist vajavaid osapooli olla päris palju.

Selline mitte-kaasamine tekitab töötajates kõrvalejäetuse tunde ning see on jällegi üks põhjustest, miks võib tekkida vastuseis kaardistamise projektile. Töötajatele jääb mulje, et tegelikult ei hoolita sellest, kuidas nemad antud protsessis toimetavad ning millised on nende probleemid/mured.

Võib üsna kindel olla, et need osapooled, keda ei kaasata protsessi kaardistamise faasis, ei ole valmis ka antud protsessile omapoolset kinnitust andma (isegi kui see kajastab nende tegevusi ja vastutusi üpris asjakohaselt). Nad leiavad küll ja veel põhjendusi, miks ei saa antud protsessi kinnitada. Selline trots tekibki mitte-kaasamise tagajärjel.

Seega oleks nimetatud vastuseisu vältimiseks mõistlik võtta see aeg ja kaasta kõiki äriprotsessiga seotud osapooli. See võib toimuda nii, et antud äriprotsess on ära modelleeritud ja siis valideeritakse see seotud osapooltega läbi. Kindlasti ärge valideerimist korraldage nii, et saadate seotud osapooltele protsessimudelid ja palute neil need iseseisvalt läbi töötada. Kõige efektiivsem on valideerimist läbi viia koosoleku/töötoa vormis, mille raames saate anda omaltpoolt protsessi kohta täiendavaid selgitusi.

Kaasamine on üks muudatuste juhtimise tööriistadest

Iga äriprotsessi kaardistus ja selle pinnalt tuleviku äriprotsesside disainimine toob endaga kaasa mingit laadi muudatusi. Need võivad olla muudatused ettevõtte/asutuse töökorralduses või siis hoopiski töömetoodikas (ehk selles, kuidas tööd tehakse).

Misiganes muudatuste juhtimise raamatu te lahti lööte, siis näete, et igal pool rõhutatakse töötajate kaasamise ning neile võimalikult selge ja asjakohase info jagamise olulisust. Täpselt sama kehtib igas äriprotsesside kaardistamise projektis – inimesi on vaja hoida informeerituna, neile on vaja selgitada, mis eesmärgil midagi tehakse, mis selle tegevuse tõttu paremaks muutub ning kuidas see neid puudutab.

Muudatuste juurutamisel on oluline oma töötajatega aktiivselt suhelda, et aru saada, millised mured neil konkreetse muudatusega seoses tekivad. Sellest infost lähtuvalt on vaja mõelda, kuidas oma töötajaid toetada. Vahel võib see toetus seisneda lihtsalt töötaja julgustamises, vahel võib ta kõrvale vajada mentorit vms. Igaljuhul ärge jätke oma töötajaid oma muredega üksi ning proovige aktiivselt neile muudatuste juurutamise käigus tuge pakkuda!

Koostöös IT koolitusega olen läbi viimas äriprotsesside kirjaoskuse teemalist koolitust – https://koolitus.ee/koolitused/9756/koolitus-ariprotsesside-kirjaoskuse-koolitus. Koolituse teisel päeval puudutame ka äriprotsesside juurutamise, sh muudatuste juhtimise teemasid.

Kui sind kõnetavad teemad, mida oma blogis kajastan, siis võta minuga julgelt ühendust!

Kõik teed viivad äriprotsesside kaardistusteni

Kui kõnekeeles on ütlus “Kõik teed viivad Rooma”, siis  ärimaastikul võiks olla ütlus “Kõik teed viivad äriprotsesside kaardistuseni”. Käesolevas blogipostituses annan ülevaate äriprotsesside olulisusest ettevõtte/asutuse vaatevinklist. Antud postituse jaoks sain inspiratsiooni Michael Foxi vastavasisulisest LinkedIn-i postitusest. Olen äriprotsesside kaardistuseni jõudmise teekonna kohta koostanud otsustuspuu, mis visualiseerib seda, et lõpuks on ettevõttel/asutusel mingis kontekstis ikkagi oluline aru saada ja kaardistada oma äriprotsesse. Olgugi, et ta seda alguses ei pruugi tajuda ega oska seda vajadust kuidagi äriprotsessidega seostada.

Loe edasi…

Millist rolli mängivad äriprotsessid infosüsteemide arendamisel?

Selle aasta viimases blogipostituses keskendun sellele, miks on infosüsteemide arendamisel võtmetähtsusega äriprotsesside kaardistamine ja nendest arusaamine. Olen viimastel aastatel erinevates arendusprojektides osaledes korduvalt saanud kinnitust, et misiganes teenuste, toodete ja süsteemide arendamisel on väga-väga oluline arusaam justnimelt kasutaja äriprotsessidest. Samuti olen kinnitust saanud sellele, et mida põhjalikum arusaam on tellijal või mida paremini arenduspartner endale selle arusaama tekitab, siis seda parem ja eesmärgipärasem on ka loodav lahendus.

Loe edasi…

Miks on lüüsid äriprotsessides tähtsad ja kuidas neid õigesti kasutada?

Nagu eelmises postituses mainisin, siis on lüüsid (ingl. gateway) äriprotsessides väga olulised elemendid ja seepärast tuleb neid ka mudelites otstarbekalt kasutada. Miks on siis lüüsid ikkagi olulised? Eks ikka selleks, et suuta võimalikult reaalelu lähedasi situatsioone modelleerida. Päriselus ei ole ka meie tegevused sirgjoonelised, vaid sisaldavad vähemal või rohkemal määral erinevaid otsustuskohti. Otsutuskohad, mida protsessimudelites modelleeritaksegi lüüside kaasabil, omakorda defineerivad protsessi edasise käigu ja loogika.

Loe edasi…

Miks on äriprotsessi mudeli suurus oluline?

Tihti “kohtan” infosüsteemide dokumentatsioonis või IT lähteülesandes nö “mammut-protsessimudeleid” (st protsessimudeleid, mis ulatuvad üle mitmete lehekülgede ja sisaldavad sadu elemente). Nende  vaatamisel  tõusevad mul ihukarvad püsti ning mõtlen, kellele küll selline mudel mõeldud on ja kes seda  üldse lugeda suudab?  Minul endal tekib automaatselt selliste suurte mudelite puhul tunne, et ma ei tahagi üldse neisse süveneda, kuna ma ei suuda neile peale vaadates hoomata mudeli skoopi. Tänases blogiposituses räägin, miks on oluline jälgida äriprotsessi mudeli suurust ning milliseid nippe saad kasutada normaalse suurusega mudelite modelleerimiseks.

Loe edasi…

Ühe äriprotsessi mitu nägu

Tänases blogipostituses tahan põgusalt arutleda äriprotsesside perspektiivi teemal. Olen oma koolitustel lasknud osalejatel eri gruppides sama protsessi modelleerida ning alati on tulemuseks erinevad protsessijoonised. Kuidas nii? See on sellepärast, et eri grupid joonistavad sama protsessi erinevate osapoolte perspektiivist. Käesolevas postituses tahangi rõhutada, et lisaks äriprotsesside raamistiku paikapanemisele (kes ei mäleta, siis sellest rääkisin siin postituses) on vaja enne modelleerimist läbi mõelda ka see, kelle vaatest või perspektiivist antud protsessi modelleeritakse.

Loe edasi…

Protsessi parendamine ehk kuidas AS-IS protsessi põhjal TO-BE protsessi disainida?

Viimases blogipostituses tutvustasin äriprotsesside väärtuspõhist analüüsi ja seda, kuidas leida protsessist üles väärtusetud sammud, mis tuleks kõrvaldada. Seda võib käsitleda ühe meetodina, kuidas saab olemasolevat protsessi parendada. Tänases blogipostituses tahan teile tutvustada ühte laiapõhjalisemat protsesside parendamise metoodikat, mida mina isiklikult oma töös väga palju kasutan. See lähenemine pärineb Susan Page-i raamatust “The Power of Business Process Improvement” ning seal on seda tabavalt nimetatud “Improvement Technique Wheel“, mida mina siin postituses nimetan edaspidi protsesside parendamise tsükliks.

Sõna tsükkel viitab iteratiivsele tegevusele, mis omakorda viitab tegevuste korduvale läbimisele. Protsesside parendamine ongi oma olemuselt korduv tegevus, mida tuleks teatud aja tagant uuesti ja uuesti läbida.

Loe edasi…
« Older posts